Näin syntyi Rovaniemi LOVE

Mitä Rovaniemi minulle merkitsee? Mitä se merkitsee sinulle?

Muotoilu lähti liikkeelle Rovaniemen sydämestä, siellä kohtaavista kahdesta joesta-