Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Riia Valvimo, korumuotoilija, opiskelija

riia(at)valvimo.fi

Rekisterin nimi

Korutilaukset (Riia Valvimo)

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään korutilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja tilaushistorian arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää myös toimitusten seurantaan, tilastollisiin tarkoituksiin ja valvimo.fi -verkkosivuston kehittämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös korumallistojen kehittämistyössä, asiakasprofiloinnissa sekä viestinnän kehittämisessä kohderyhmälle sopivammaksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Ostohistoria
  • Tieto markkinointiluvasta
  • Tieto maksutavasta
  • Tuotearvostelut

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin talletetaan asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, joita kertyy asiakkaan ottaessa yhteyttä tai jättäessä tilaus sähköpostitse, puhelimitse, www.valvimo.fi verkkosivujen ja verkkokaupan tai sosiaalisen median palveluiden kautta tai livekohtaamisissa, kuten tapahtumissa.

Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan tarpeen mukaan pyytää myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa (esimerkiksi tuotearvostelut verkkosivustolla valvimo.fi tai sosiaalisessa mediassa).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sellaisille tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterin tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteriin tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastus-, korjaus, poisto- ja kielto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Tarkastuspyyntö, pyyntö tietojen korjaamisesta tai täydentämisestä tai pyyntö tietojen poistamisesta tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen riia(at)valvimo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Shopping Cart